Môžete si vybrať z ponuky zvukovo veľmi kvalitných fujár z troch častí rôznych ladení, ako aj povrchových úprav. Rovnako sa v duchu tradície prispôsobím aj Vašim individuálnym požiadavkám týkajúcich sa či už ladenia, alebo vzhľadu samotného nástroja.

Morené

Ladenie C • 130 cm • 200,00 €                  Ladenie G • 170 cm • 350,00 €
Ladenie H • 140 cm • 240,00 €                 Ladenie F • 190 cm • 380,00 €
Ladenie A • 150 cm • 320,00 €


Morené vyrezávané

Ladenie C • 130 cm • 255,00 €                   Ladenie G • 170 cm • 450,00 €
Ladenie H • 140 cm • 330,00 €                   Ladenie F • 190 cm • 480,00 €
Ladenie A • 150 cm • 420,00 €


Zdobené leptaním

Ladenie C • 130 cm • od 375,00 €               Ladenie G • 170 cm • od 570,00 €
Ladenie H • 140 cm • od 450,00 €              Ladenie F • 190 cm • od 600,00 €
Ladenie A • 150 cm • od 540,00 €
(v závislosti od bohatosti zdobenia)


Zdobené vybíjaním

Ladenie C • 130 cm • od 495,00 €               Ladenie G • 170 cm • od 690,00 €
Ladenie H • 140 cm • od 570,00 €              Ladenie F • 190 cm • od 720,00 €
Ladenie A • 150 cm • od 660,00 €
(v závislosti od bohatosti zdobenia)