Môžete si vybrať z ponuky zvukovo veľmi kvalitných fujár z dvoch častí rôznych ladení, ako aj povrchových úprav. Rovnako sa v duchu tradície prispôsobím aj Vašim individuálnym požiadavkám týkajúcich sa či už ladenia, alebo vzhľadu samotného nástroja.

Morené

Ladenie G •  86 cm • 130,00 €                     Ladenie C • 130 cm • 200,00 €
Ladenie F •  95 cm • 145,00 €                     Ladenie H • 140 cm • 240,00 €
Ladenie E • 100 cm • 155,00 €                     Ladenie A • 150 cm • 320,00 €
Ladenie D • 115 cm • 165,00 €                      Ladenie G • 170 cm • 350,00 €


Morené vyrezávané

Ladenie G •  86 cm • 150,00 €                     Ladenie C • 130 cm • 255,00 €
Ladenie F •  95 cm • 165,00 €                      Ladenie H • 140 cm • 330,00 €
Ladenie E • 100 cm • 180,00 €                     Ladenie A • 150 cm • 420,00 €
Ladenie D • 115 cm • 215,00 €                      Ladenie G • 170 cm • 450,00 €


Zdobené leptaním

Ladenie G •  86 cm • od 250,00 €                 Ladenie C • 130 cm • od 375,00 €
Ladenie F •  95 cm • od 280,00 €                 Ladenie H • 140 cm • od 450,00 €
Ladenie E • 100 cm • od 300,00 €                 Ladenie A • 150 cm • od 540,00 €
Ladenie D • 115 cm • od 325,00 €                  Ladenie G • 170 cm • od 570,00 €
(v závislosti od bohatosti zdobenia)


Zdobené vybíjaním

Ladenie G •  86 cm • od 370,00 €                 Ladenie C • 130 cm • od 495,00 €
Ladenie F •  95 cm • od 400,00 €                 Ladenie H • 140 cm • od 570,00 €
Ladenie E • 100 cm • od 420,00 €                 Ladenie A • 150 cm • od 660,00 €
Ladenie D • 115 cm • od 445,00 €                  Ladenie G • 170 cm • od 690,00 €
(v závislosti od bohatosti zdobenia)


Zvukové ukážky

Ladenie A
Ladenie G